Czech Jazz WorkShop Prague 2023

Komentáře studentů:

Sára Suková (CZ)

flétna

Vystudovala Janáčkovu akademii múzických umění (Jazzová interpretace – jazzový zpěv), Akademii múzických umění v Praze (příčná flétna) a Konzervatoř Brno (příčná flétna).

Získala ocenění v řadě hudebních soutěžích a účastnila se mnoha mistrovských a interpretačních kurzů (Michal Vojáček, Robert Winn, Václav Kunt, František Kantor)

Sára Suková se orientuje jak na jazz, tak na klasickou hudbu. Je členem různorodých hudebních těles - jazzových uskupení Sarabanda, Elsewhere a skupiny The Half. hostovala ve Filmové filharmonii (John Williams) nebo ve Filharmonii Hradec Králové. Účinkuje rovněž s Českou studentskou filharmonií (s dirigentem Giovanni Antoninim a Jakubem Hrůšou), sólově vystupuje s Moravským komorním orchestrem nebo se souborem Akademičtí komorní sólisté (HAMU - Prague´s Academy of Performing Art).

workshop@czechjazz.org

Partneři: Partneři